Slovensko    |    English
Svobodo in življenje zasluži tisti, ki ju mora vsak dan osvajati.
(Faust, Johann Wolfgang von Goethe)

Področja dela

V dosedanji poklicni poti sem se naučil, da se nobenega področja prava odvetnik ne sme izogibati, saj se ne glede na trend specializacije ter vse obsežnejšo zakonodajo pravna področja v resničnem življenju še vedno prepletajo in je določena interdisciplinarnost nujna. Svojim strankam tako kot tradicionalen samostojen odvetnik želim nuditi celostno podporo ob različnih življenjskih situacijah na vseh področjih prava. V kolikor bom po uvodnem sestanku ocenil, da glede na vrsto problema ter razpoložljiv čas ne morem prevzeti zadeve, vas bom na to opozoril ter vas skušal usmeriti na naslov, kjer bi lahko dobili ustrezno podporo.

 

Področja dela

 

Kar se mojih dosedanjih izkušenj tiče, sem ob svojem delu na obeh bankah imel priložnost, da sem opravljal delo na povsem različnih področjih bančnega poslovanja, zaradi česar sem se že prvi službi srečal s sodnimi postopki (izvršilnimi, pravdnimi, insolvenčnimi, zemljiškoknjižnimi) ter različnimi vidiki bančnega prava z vidika bančnega poslovanja, ob delu na drugi banki pa sem ob ustanavljanju zavarovanj temeljito spoznal delo zemljiške knjige, prenose lastninske pravice, ustanavljanje hipotek, načine zavarovanj ob prevzemih družb ipd.

 

S še bolj raznolikim delom sem nadaljeval v odvetniški pisarni, kjer sem ob glavnini dela na civilnopravnem področju (stvarno, obligacijsko, družinsko, dedno, zemljiškoknjižno, odškodninsko in pogodbeno pravo) pridobil izkušnje glede zastopanja strank na obravnavah na sodišču v pravdnih in nepravdnih postopkih, ukvarjal pa sem se tudi z zadevami s področja gospodarskega prava (stečajni postopki, prisilne poravnave, postopek osebnega stečaja, ureditev poslovanja oseb javnega prava, sodelovanje v okviru skrbnih pravnih pregledov), prava socialne varnosti, kazenskega prava (zagovor obdolžencev, zastopanje zasebnih kazenskih tožb, uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov oškodovancev), prekrškovnega prava, upravnega prava vključno z vlaganjem tožb pri Upravnem sodišču in postopki pri inšpekcijah, postopkov pri Ustavnem sodišču ipd.

 

Kot rečeno strankam želim nuditi univerzalno pravno podporo, področja prava, s katerimi se ukvarjam, pa so podrobneje našteta na uvodni strani.

 

Strankam, ki potrebujejo stalno pomoč pravnika oziroma odvetnika, nudim tudi sklenitev pogodbe o pavšalnem plačilu za opravljanje storitev. Dogovor o načinu in višini plačila je v tem primeru individualen, glede na predviden obseg in način dela. Takšen način je zlasti primeren za gospodarske družbe, saj jim nudi možnost, da imajo zagotovljeno podporo pravnikov, ne da bi morale v zvezi s temi storitvami sklepati pogodbo o zaposlitvi. Sklenitev pogodbe o pavšalu tako omogoča, da odvetniška pisarna nadomesti ali pa dodatno podpre pravno službo gospodarske družbe ali drugega subjekta. Če vas zanima takšen način nudenja storitev, me lahko kontaktirate in dogovorili se bomo za sestanek, na katerem bomo skušali doreči ustrezen način sodelovanja.

 

Menim, da ni povsem pravilno prepričanje, da posameznik odvetnika potrebuje le v neugodnih in neprijetnih življenjskih situacijah. Precej teh situacij je mogoče preprečiti ali vsaj omiliti, če posameznik pravni nasvet, pojasnilo ali pa celostno pravno podporo dobi pravočasno. Tako je povsem mogoče, da do sporov iz pogodbe ne bo prišlo, če bo ustrezno sestavljena, da se posameznik v določeno poslovno razmerje sploh ne bo spustil, ker mu bo to odsvetovano, da bo posameznik pravočasno opozorjen na določen rok, ki ga določa zakon in zato ne bo izgubil pravice itd.

 

Če se vam torej kakšna situacija zdi nejasna, vam vsekakor priporočam, da se posvetujete z odvetnikom, lahko se poslužite tudi možnosti, da vprašanje vpišete v obrazec na tej spletni strani.

Odvetnik Andrej Kavčič
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon:
01 290 99 66
Fax:
01 290 99 68
E-mail:
by Pilcom