Slovensko    |    English
Svobodo in življenje zasluži tisti, ki ju mora vsak dan osvajati.
(Faust, Johann Wolfgang von Goethe)

Predstavitev

Dejavnost odvetništva opravljam kot samostojen odvetnik, pri delu v pisarni pa mi pomaga poslovna sekretarka, ga. Bojana Demšar. Svoje delo skušam opravljati z veseljem in ustrezno mero previdnosti ter pri svojem delu v največji možni meri prisluhniti resničnim interesom stranke. Moj cilj je tudi, da strankam pravni vidik njihove zadeve predstavim na karseda razumljiv način, saj na ta način od njih lahko dobim bolj kakovostne informacije, ki so seveda nujno potrebne, da lahko svoje delo čim bolje opravim.

 

Predstavitev

 

Kratek življenjepis in ustanovitev pisarne

Po gimnaziji v Postojni sem obiskoval Pravno Fakulteto v Ljubljani, kjer sem leta 2002 diplomiral. Prvo zaposlitev sem dobil na SKB Banki d.d., Ljubljana, kjer sem delal dve leti, od tam pa sem odšel opravljat sodniško pripravništvo na Okrožno sodišče v Novi Gorici. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu sem se zaposlil na Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in tam ostal natanko leto dni, nakar sem odšel v Odvetniško pisarno Miro Senica in odvetniki, kjer sem delo opravljal najprej kot odvetniški kandidat, potem pa kot odvetnik.

 

V petih letih dela v odvetniški pisarni sem spoznal, da me odvetniško delo ter stik z ljudmi na ta način veseli, zaradi česar sem se zaradi možnosti večje individualizacije pristopa odločil za samostojno odvetniško pot.

 

Moja odločitev je sovpadla z odločitvijo kolegice odvetnice Maruše de Gleria z Vrhnike, da z opravljanjem odvetniške dejavnosti preneha. V dogovoru sem prevzel delo njene odvetniške pisarne, ki jo je sicer že v petdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovil njen oče, odvetnik Josip Kotnik. Iz pisarne odvetnice Maruše De Gleria prihaja tudi poslovna sekretarka, ga. Bojana Demšar. Ker je na Vrhniki precej let delal tudi moj oče, je moj prehod na samostojno odvetniško pot kombinacija novega in tradicije.

 

Odvetnik Andrej Kavčič
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon:
01 290 99 66
Fax:
01 290 99 68
E-mail:
by Pilcom